Category: 0) MediaGo – SecurityGuruOnline

Miljoenen Windows-gebruikers houden hun pc gezond met behulp van deze ene simpele truc… (En het is gratis!)

Als u een Windows PC-gebruiker bent, wordt dit artikel uw nieuwe beste vriend. TotalAV, de must-have gratis Windows-app voor 2023, is zojuist geüpgraded met nog meer functies, en geloof ons, het is werkelijk geweldig!

Als u in België woont, heeft u waarschijnlijk al gehoord van TotalAV – de populariteit van deze nieuwe app is snel gegroeid onder Windows-gebruikers, omdat steeds meer mensen beseffen dat hun persoonlijke gegevens niet meer zo privé zijn als vroeger.

Als meest gebruikte besturingssysteem is Windows een belangrijk doelwit voor malware en virussen. Cybercriminelen ontwikkelen voortdurend kwaadaardige software die specifiek misbruik maakt van kwetsbaarheden in Windows om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie.

Wist u dat vorig jaar elke 39 seconden de persoonlijke gegevens van iemand werden gestolen door een hacker? Slachtoffers van dergelijke frauduleuze activiteiten verloren gemiddeld $10.000 per persoon, en helaas zullen deze cijfers naar verwachting stijgen in 2023.

Daar komt TotalAV in beeld…

Al jarenlang beschermt TotalAV internetgebruikers met beveiliging op bedrijfsniveau. En nu, met de alarmerende toename van online oplichting en fraude, hebben ze een uitgebreide beschermingssuite ontwikkeld die speciaal is afgestemd op Windows-gebruikers, en het beste is… Hun geavanceerde beveiligingsscan is nu helemaal GRATIS beschikbaar voor het publiek!

TotalAV zal grondig uw Windows PC, en ja, zelfs uw smartphone, scannen op verborgen malware. Het gaat nog een stap verder door te controleren op het dark web of uw persoonlijke informatie is gecompromitteerd. Het verwijdert ook alle website-trackingcookies, adware, spyware en virussen, waardoor uw apparaten schoon en veilig zijn.

Dat is nog niet alles! TotalAV heeft extra ingebouwde beveiligingsfuncties toegevoegd om u te beschermen tegen internet-phishing en frauduleuze websites. Bovendien is er een handige functie waarmee u eenvoudig uw browsegeschiedenis en cache kunt wissen, zodat u gemoedsrust hebt.

 •  Genoeg van vervelende advertenties? Zeg ze vaarwel met TotalAV! De app stelt u in staat om advertenties uit te schakelen en alleen diegene te kiezen die u wilt zien.
 • ✅ Maakt u zich zorgen over uw algehele beveiliging? TotalAV maskeert al uw online verkeer, waardoor uw persoonlijke informatie volledig privé blijft. De extra netwerklaag biedt verbeterde beveiliging en verandert zelfs het IP-adres van uw apparaat om maximale bescherming te garanderen.
 • ✅ Bent u het zat om wachtwoorden te beheren? TotalAV wordt geleverd met een beveiligde kluis waar u uw wachtwoorden kunt opslaan, weg van hackers en nieuwsgierige ogen. Het beheren van uw wachtwoorden zal een droom zijn in plaats van een nachtmerrie!

Met al deze ongelooflijke functies gebundeld, is het geen wonder dat mensen zich haasten om deze geweldige app te krijgen, en het beste is dat het u geen cent kost. TotalAV is echt het enige beveiligingsproduct dat u nodig hebt.

Claim uw gratis exemplaar vandaag nog!

U vraagt zich waarschijnlijk af: ‘Is deze software echt de beste bescherming voor Windows PC?’

TotalAV heeft al een reputatie opgebouwd door gebruikers te voorzien van eersteklas computerveiligheid. Trustpilot heeft hen zelfs gerangschikt als de nummer 1 online beveiligingssoftware. Met zo’n hoge waardering en tegen zo’n onverslaanbare prijs is het geen wonder dat er zoveel buzz rondom TotalAV is!

Klaar om uw gratis exemplaar van deze uitstekende app te claimen? Zo kunt u aan de slag:

Stap 1: Bezoek eenvoudigweg de officiële gratis weggeefactie hier of klik op de onderstaande knop.

Stap 2: Activeer na installatie de gratis beveiligingsscan.

Stap 3: Ontspan terwijl TotalAV uw systeemprestaties analyseert en eventuele mogelijke bedreigingen identificeert die in quarantaine moeten worden geplaatst.

Als u besluit te upgraden naar het premium pakket, ontvangt u niet alleen een enorme korting van 80%, maar u krijgt ook 2 extra gratis licenties voor uw smartphone en/of tablet, dus zorg ervoor dat u uw beveiliging ook op die apparaten installeert, zonder extra kosten.

Deze deal zal niet eeuwig duren, vooral naarmate de app populairder wordt. Voor nu wordt ons verteld dat er gratis exemplaren beschikbaar zijn in België, dus we raden u aan om vandaag nog de app te installeren om optimaal te profiteren van dit gratis aanbod.

Doe uzelf een plezier, claim deze deal en blijf een stap voor op cybercriminaliteit… uw toekomstige zelf zal u dankbaar zijn.

Claim uw gratis exemplaar vandaag nog!

 

 

** TotalAV’s recent reports for their latest awards can be found here:

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT

Des millions d’utilisateurs de Windows maintiennent la santé de leur PC en utilisant cette astuce simple… et c’est gratuit !

Si vous êtes un utilisateur de Windows PC, cet article va devenir votre meilleur allié. TotalAV, l’application Windows gratuite incontournable de 2023, vient d’être mise à jour avec encore plus de fonctionnalités, et croyez-nous, c’est vraiment incroyable !

Si vous vivez en Belgique, vous avez probablement déjà entendu parler de TotalAV – la popularité de cette nouvelle application a rapidement augmenté parmi les utilisateurs de Windows, car de plus en plus de personnes réalisent que leurs données personnelles ne sont plus aussi privées qu’avant.

En tant que système d’exploitation le plus largement utilisé, Windows est une cible privilégiée pour les logiciels malveillants et les virus. Les cybercriminels développent constamment des logiciels malveillants qui exploitent spécifiquement les vulnérabilités de Windows afin d’accéder de manière non autorisée à vos informations personnelles.

Saviez-vous qu’en 2022, un pirate informatique volait les données personnelles de quelqu’un toutes les 39 secondes ? Les victimes de telles activités frauduleuses ont fini par perdre en moyenne 10 000 $ chacune, et malheureusement, ces chiffres devraient augmenter en 2023.

C’est là que TotalAV intervient…

Depuis des années, TotalAV protège les utilisateurs d’Internet avec une sécurité de niveau entreprise. Et maintenant, avec l’augmentation alarmante des escroqueries en ligne et de la fraude, ils ont développé une suite de protection complète spécialement conçue pour les utilisateurs de Windows, et la meilleure partie est… Leur analyse de sécurité avancée est maintenant disponible gratuitement au public !

TotalAV analysera minutieusement votre PC Windows, et oui, même votre smartphone, à la recherche de logiciels malveillants cachés. Il va encore plus loin en vérifiant le dark web pour voir si vos informations personnelles ont été compromises. Il supprime également tous les cookies de suivi des sites Web, les logiciels publicitaires, les logiciels espions et les virus, garantissant que vos appareils sont propres et sécurisés.

Ce n’est pas tout ! TotalAV a ajouté des fonctionnalités de sécurité intégrées supplémentaires pour vous protéger contre les escroqueries de phishing sur Internet et les sites Web frauduleux. De plus, il y a une fonction pratique qui vous permet de facilement effacer l’historique de votre navigateur et le cache, vous donnant la tranquillité d’esprit.

 • ✅ Marre des publicités ennuyeuses ? Dites-leur adieu avec TotalAV ! L’application vous permet de désactiver les publicités et de choisir seulement celles que vous voulez voir.
 • ✅ Vous vous inquiétez de votre sécurité globale ? TotalAV masque tout votre trafic en ligne, gardant vos informations personnelles complètement privées. Sa couche de réseau supplémentaire offre une sécurité renforcée et change même l’adresse IP de votre appareil pour assurer une protection maximale.
 • ✅ Assez des maux de tête liés à la gestion des mots de passe ? TotalAV est livré avec un coffre-fort sécurisé où vous pouvez stocker vos mots de passe, à l’abri des pirates informatiques et des regards indiscrets. Gérer vos mots de passe sera un rêve plutôt qu’un cauchemar !

Avec toutes ces fonctionnalités incroyables regroupées, il n’est pas étonnant que les gens se précipitent pour obtenir cette application étonnante, et la meilleure partie est qu’elle ne vous coûtera pas un centime. TotalAV est vraiment le seul produit de sécurité dont vous avez besoin.

Réclamez votre copie gratuite dès aujourd’hui !

Vous vous demandez probablement “Alors, est-ce vraiment la meilleure protection pour PC Windows ?”

TotalAV a déjà acquis une réputation en fournissant aux utilisateurs une sécurité informatique de premier ordre. En fait, Trustpilot les a classés comme le logiciel de sécurité en ligne n°1. Avec une telle reconnaissance et à un prix imbattable, il n’est pas étonnant qu’il y ait autant de bruit autour de TotalAV !

Prêt à réclamer votre copie gratuite de cette application exceptionnelle ? Voici comment vous pouvez commencer :

Étape 1 : Rendez-vous simplement sur le lien officiel du cadeau gratuit ici ou cliquez sur le bouton ci-dessous.

Étape 2 : Après l’installation, activez l’analyse de sécurité gratuite.

Étape 3 : Détendez-vous pendant que TotalAV analyse les performances de votre système, identifiant toutes les menaces potentielles qui doivent être mises en quarantaine.

Si vous décidez de passer à la version premium, non seulement vous bénéficierez d’une énorme remise de 80 %, mais vous recevrez également 2 licences supplémentaires gratuites pour votre smartphone et/ou tablette, alors assurez-vous d’installer votre protection sur ceux-ci également, sans frais supplémentaires.

Cette offre ne durera pas éternellement, surtout à mesure que l’application devient plus populaire. Pour l’instant, nous sommes informés qu’il y a des copies gratuites disponibles en Belgique, nous vous recommandons donc d’installer l’application dès aujourd’hui pour profiter au maximum de cette offre gratuite.

Faites-vous une faveur, profitez de cette offre et restez en avance sur la cybercriminalité… votre futur vous vous en remerciera.

Réclamez votre copie gratuite dès aujourd’hui !

 

 

Les rapports récents de TotalAV concernant leurs derniers prix peuvent être consultés ici :

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT

The Incredible New Windows App That Just Got Even Better… Here’s What You Need To Know.

The must-have Windows app for 2023 has just added more features, and its awesome. If you own a Windows PC, this will be the most useful article you read this year!

If you live in the U.S, you have probably already heard about TotalAV – the popularity of this new app has grown fast among Windows users as more and more people realize their personal data is not as private as it once was.

Windows is the most widely used operating system, which makes it a prime target for malware and viruses. Cybercriminals often develop malicious software specifically targeting Windows vulnerabilities, aiming to gain unauthorized access to personal data.

Last year, a hacker stole personal data every 39 seconds, with victims of fraud losing on average $10,000 each. This is set to rise in 2023.

That’s where TotalAV comes in….

TotalAV has long protected internet users with enterprise-level security, and with the recent increases in online scams & fraud, they have produced a full-featured protection suite for Windows which is now available to the public… for only $3!!! 

The app will scan your Windows PC (and even Smartphone) for hidden malware, check the dark web to see if your information has been breached, remove all website tracking cookies, remove adware, spyware and viruses.

In addition to this, TotalAV have also included built-in security against internet phishing scams and fraud websites, and there is a cool feature to easily clear your browser history and cache.

 • ✅ Fed up of annoying ads?  No problem! The app contains a function that lets you disable them and choose only the ads you want to see.
 • ✅ Concerned about your overall security? This app will mask all of your online traffic so your personal information stays private. The additional network layer provides enhanced security, and will even change your devices IP to keep your information protected.
 • Password management causing you a headache?  Store your passwords away from hackers and other prying eyes with the secure vault provided in the app. This will make password management a dream rather than a nightmare!

With all this included in the package, It’s no wonder people are rushing to claim a copy of this incredible app, for less than $3. This really is the only security product you need.

TotalAV has long had a reputation for providing users with top-of-the-line computer security, and it is no surprise millions of users have already downloaded their mobile version.

Claim Your Discount Today

You are probably asking yourself  ‘So, is this software really the best Windows PC protection?’

It’s not just us that believe they are the #1 app for your Windows PC security… even Trustpilot has ranked them the #1 Online Security Software. At such a cheap price, it is no shock there is so much hype surrounding it!

So how do I claim my copy of the app?

Step 1: Simply visit the Official Protection Promotion Here or click the button below

Step 2: Pay less than $3 and activate your protection.

Step 3: Install your TotalAV security app on your Windows PC, sign in using your email address and instantly activate your security.

You will instantly be given 2 additional free licenses for your smartphone and/or tablet so be sure to install your protection on those as well, at no extra cost.

This deal won’t last forever, especially as the app becomes more popular. For now, it’s less than $3, we recommend installing the app today to make the most of this deal.

Do yourself a favor, claim this deal and stay ahead of cybercrime… your future self will thank you.

Claim Your Discount Today

 

 

** TotalAV’s recent reports for their latest awards can be found here:

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT

Millones de usuarios de Windows están manteniendo su PC saludable utilizando este sencillo truco… ¡Y es gratis!

Si eres usuario de Windows PC, este artículo está a punto de convertirse en tu mejor amigo. TotalAV, la aplicación gratuita imprescindible para Windows en 2023, acaba de ser actualizada con aún más características y, créenos, ¡es realmente asombrosa!

Si vives en España, probablemente ya hayas oído hablar de TotalAV: la popularidad de esta nueva aplicación ha crecido rápidamente entre los usuarios de Windows, ya que cada vez más personas se dan cuenta de que sus datos personales ya no son tan privados como antes.

Como el sistema operativo más utilizado, Windows es un objetivo principal para el malware y los virus. Los ciberdelincuentes desarrollan constantemente software malicioso que aprovecha específicamente las vulnerabilidades de Windows para acceder de forma no autorizada a tu información personal.

¿Sabías que el año pasado un hacker robaba los datos personales de alguien cada 39 segundos? Las víctimas de estas actividades fraudulentas acabaron perdiendo en promedio $10,000 cada una, y desafortunadamente, se espera que estas cifras aumenten en 2023.

Ahí es donde entra en juego TotalAV

Durante años, TotalAV ha estado protegiendo a los usuarios de Internet con seguridad de nivel empresarial. Y ahora, con el alarmante aumento de estafas y fraudes en línea, han desarrollado un completo paquete de protección especialmente diseñado para usuarios de Windows, ¡y la mejor parte es… su escaneo de seguridad avanzado ahora está disponible para el público de forma completamente GRATUITA!

TotalAV escaneará minuciosamente tu PC con Windows y, sí, incluso tu teléfono inteligente, en busca de malware oculto. Además, va un paso más allá al revisar la dark web para ver si tu información personal ha sido comprometida. También elimina todas las cookies de seguimiento de sitios web, adware, spyware y virus, asegurando que tus dispositivos estén limpios y seguros.

¡Pero eso no es todo! TotalAV ha incluido características adicionales de seguridad integradas para protegerte de estafas de phishing en Internet y sitios web fraudulentos. Además, cuenta con una función práctica que te permite eliminar fácilmente tu historial de navegación y caché, brindándote tranquilidad.

 • ✅ ¿Cansado de los anuncios molestos? Despídete de ellos con TotalAV. La aplicación te permite desactivar los anuncios y elegir solo aquellos que deseas ver.
 • ✅ ¿Preocupado por tu seguridad general? TotalAV enmascara todo tu tráfico en línea, manteniendo tu información personal completamente privada. Su capa adicional de red proporciona una seguridad mejorada e incluso cambia la dirección IP de tu dispositivo para garantizar la máxima protección.
 • ✅ ¿Harto de los dolores de cabeza para administrar contraseñas? TotalAV incluye una bóveda segura donde puedes almacenar tus contraseñas, lejos de los hackers y miradas indiscretas. ¡Administrar tus contraseñas será un sueño en lugar de una pesadilla!

Con todas estas increíbles características combinadas, no es de extrañar que la gente se apresure a conseguir esta increíble aplicación, y lo mejor de todo es que no te costará ni un centavo. TotalAV realmente es el único producto de seguridad que necesitas.

¡Obtén tu copia gratuita hoy mismo!

Probablemente te estés preguntando: “Entonces, ¿este software es realmente la mejor protección para Windows PC?”

TotalAV ya ha obtenido una reputación por proporcionar a los usuarios una seguridad informática de primera clase. De hecho, Trustpilot los ha clasificado como el software de seguridad en línea número uno. Con tan altos elogios y a un precio imbatible, no es de extrañar que haya tanto revuelo alrededor de TotalAV.

¿Listo para obtener tu copia gratuita de esta aplicación excepcional? Así es cómo puedes empezar:

Paso 1: Simplemente visita el enlace oficial de obsequio gratuito aquí o haz clic en el botón de abajo.

Paso 2: Después de la instalación, activa el escaneo de seguridad gratuito.

Paso 3: Relájate mientras TotalAV analiza el rendimiento de tu sistema, identificando cualquier amenaza potencial dañina que deba ponerse en cuarentena.

Si decides actualizar al paquete premium, no solo recibirás un enorme descuento del 80%, sino que también obtendrás 2 licencias adicionales gratuitas para tu teléfono inteligente y/o tablet. Asegúrate de instalar tu protección en ellos también, sin costo adicional.

Esta oferta no durará para siempre, especialmente a medida que la aplicación se vuelva más popular. Por ahora, nos han informado que hay copias gratuitas disponibles en España. Recomendamos instalar la aplicación hoy mismo para aprovechar al máximo esta oferta gratuita.

Hazte un favor, aprovecha esta oferta y mantente un paso adelante del cibercrimen… tu yo futuro te lo agradecerá.

¡Obtén tu copia gratuita hoy mismo!

 

 

Los informes más recientes de TotalAV sobre sus últimos premios se pueden encontrar aquí:

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT

Millioni di utenti Windows mantengono il loro PC in salute utilizzando un semplice trucco… (ed è gratuito!)

Se sei un utente di Windows PC, questo articolo sta per diventare il tuo nuovo migliore amico. TotalAV, l’applicazione gratuita per Windows indispensabile per il 2023, è stata appena aggiornata con ancora più funzionalità e fidati di noi, è davvero incredibile!

Se vivi in Italia, probabilmente hai già sentito parlare di TotalAV: la popolarità di questa nuova app è cresciuta rapidamente tra gli utenti di Windows, man mano che sempre più persone si rendono conto che i loro dati personali non sono più privati come un tempo.

Essendo il sistema operativo più utilizzato, Windows è un obiettivo privilegiato per malware e virus. I criminali informatici sviluppano costantemente software dannosi che sfruttano specificamente le vulnerabilità di Windows per ottenere accesso non autorizzato alle tue informazioni personali.

Sapevi che l’anno scorso un hacker rubava i dati personali di qualcuno ogni 39 secondi? Le vittime di tali attività fraudolente hanno perso in media 10.000 € ciascuna e purtroppo questi numeri si prevede che aumenteranno nel 2023.

Ecco dove entra in gioco TotalAV

Da anni, TotalAV protegge gli utenti di Internet con una sicurezza di livello enterprise. E ora, con l’allarmante aumento delle truffe online e delle frodi, hanno sviluppato una suite di protezione completa appositamente studiata per gli utenti di Windows e la cosa migliore è… La loro avanzata scansione di sicurezza è ora disponibile gratuitamente per il pubblico!

TotalAV effettuerà una scansione approfondita del tuo PC Windows e, sì, anche del tuo smartphone, per individuare malware nascosti. Va ancora oltre controllando il dark web per vedere se le tue informazioni personali sono state compromesse. Rimuove anche tutti i cookie di tracciamento dei siti web, adware, spyware e virus, garantendo che i tuoi dispositivi siano puliti e sicuri.

Ma non è tutto! TotalAV ha incluso ulteriori funzioni di sicurezza integrate per proteggerti dalle truffe di phishing su Internet e dai siti web fraudolenti. Inoltre, c’è una funzione fantastica che ti consente di cancellare facilmente la cronologia del tuo browser e la cache, per tranquillità tua.

 •  Stanziato dagli annunci fastidiosi? Salutali con TotalAV! L’app ti consente di disabilitare gli annunci e di scegliere solo quelli che desideri visualizzare.
 • ✅ Preoccupato per la tua sicurezza complessiva? TotalAV maschera tutto il tuo traffico online, mantenendo le tue informazioni personali completamente private. Il suo strato di rete aggiuntivo offre una sicurezza avanzata e cambia persino l’indirizzo IP del tuo dispositivo per garantire la massima protezione.
 • ✅ Stufo dei problemi di gestione delle password? TotalAV include una cassaforte sicura in cui puoi memorizzare le tue password, lontano dagli hacker e da occhi indiscreti. Gestire le tue password sarà un sogno invece di un incubo!

Con tutte queste incredibili funzionalità raggruppate insieme, non sorprende che le persone si affrettino ad avere tra le mani questa fantastica app e la cosa migliore è che non ti costerà nemmeno un centesimo. TotalAV è davvero l’unico prodotto di sicurezza di cui hai bisogno.

Ottieni la tua copia gratuita oggi!

Probabilmente ti starai chiedendo: “Quindi, questo software è davvero la migliore protezione per Windows PC?”

TotalAV ha già guadagnato una reputazione per fornire agli utenti una sicurezza informatica di prima classe. Infatti, Trustpilot li ha classificati come il software di sicurezza online numero 1. Con un tale acclamo e a un prezzo così imbattibile, non è sorprendente che ci sia tanto fermento intorno a TotalAV!

Pronto per ottenere la tua copia gratuita di questa eccezionale app? Ecco come puoi iniziare:

Passo 1: Visita semplicemente l’Offerta di Regalo Ufficiale Qui o fai clic sul pulsante qui sotto.

Passo 2: Dopo l’installazione, attiva la scansione di sicurezza gratuita.

Passo 3: Rilassati mentre TotalAV analizza le prestazioni del tuo sistema, individuando eventuali minacce dannose che devono essere messe in quarantena.

Se decidi di passare alla versione premium, non solo riceverai uno sconto enorme dell’80%, ma ti verranno fornite anche 2 licenze gratuite aggiuntive per il tuo smartphone e/o tablet, quindi assicurati di installare la protezione anche su quelli, senza costi aggiuntivi.

Questa offerta non durerà per sempre, specialmente man mano che l’app diventa più popolare. Per ora, ci è stato comunicato che ci sono copie gratuite disponibili in Italia, ti consigliamo quindi di installare l’app oggi stesso per sfruttare al massimo questa offerta gratuita.

Fai un favore a te stesso, approfitta di questa offerta e mantieniti un passo avanti al crimine informatico… il tuo futuro te ne sarà grato.

Ottieni la tua copia gratuita oggi!

 

 

** TotalAV’s recent reports for their latest awards can be found here:

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT

Millionen von Windows-Benutzern halten ihren PC gesund, indem sie diesen einfachen Trick anwenden… und das Beste daran ist, es ist kostenlos!

Wenn du ein Windows-PC-Benutzer bist, wird dieser Artikel dein neuer bester Freund werden. TotalAV, die unverzichtbare kostenlose Windows-App für 2023, wurde gerade mit noch mehr Funktionen aktualisiert, und vertraue uns, es ist wirklich erstaunlich!

Wenn du in Österreich lebst, hast du wahrscheinlich schon von TotalAV gehört – die Beliebtheit dieser neuen App hat schnell unter Windows-Benutzern zugenommen, da immer mehr Menschen erkennen, dass ihre persönlichen Daten nicht mehr so privat sind wie früher.

Als am weitesten verbreitetes Betriebssystem ist Windows ein Hauptziel für Malware und Viren. Cyberkriminelle entwickeln ständig bösartige Software, die gezielt Windows-Schwachstellen ausnutzt, um unbefugten Zugriff auf deine persönlichen Informationen zu erlangen.

Wusstest du, dass im letzten Jahr alle 39 Sekunden die persönlichen Daten einer Person von einem Hacker gestohlen wurden? Opfer solcher betrügerischer Aktivitäten verloren durchschnittlich $10.000, und leider wird erwartet, dass diese Zahlen im Jahr 2023 weiter steigen.

Und genau hier kommt TotalAV ins Spiel…

Jahrelang hat TotalAV Internetbenutzer mit Sicherheit auf Unternehmensebene geschützt. Und nun, angesichts des alarmierenden Anstiegs von Online-Betrug und -Scams, haben sie eine umfassende Schutzsuite speziell für Windows-Benutzer entwickelt, und das Beste daran ist… Ihre fortschrittliche Sicherheitsprüfung ist jetzt für die Öffentlichkeit absolut KOSTENLOS verfügbar!

TotalAV wird deinen Windows-PC und sogar dein Smartphone gründlich auf versteckte Malware scannen. Es geht noch weiter, indem es das Darknet überprüft, um festzustellen, ob deine persönlichen Informationen gefährdet sind. Es entfernt auch alle Website-Tracking-Cookies, Adware, Spyware und Viren, um sicherzustellen, dass deine Geräte sauber und sicher sind.

Aber das ist noch nicht alles! TotalAV hat zusätzliche integrierte Sicherheitsfunktionen hinzugefügt, um dich vor Phishing-Betrug und betrügerischen Websites zu schützen. Außerdem gibt es eine praktische Funktion, mit der du ganz einfach deinen Browserverlauf und den Cache löschen kannst, um dir Sicherheit zu geben.

 • ✅ Genug von lästigen Anzeigen? Verabschiede dich von ihnen mit TotalAV! Die App ermöglicht es dir, Anzeigen zu deaktivieren und nur diejenigen auszuwählen, die du sehen möchtest.
 • ✅ Sorgst du dich um deine allgemeine Sicherheit? TotalAV tarnt deinen gesamten Online-Verkehr und hält deine persönlichen Informationen vollständig privat. Die zusätzliche Netzwerkschicht bietet erweiterte Sicherheit und ändert sogar die IP-Adresse deines Geräts, um maximalen Schutz zu gewährleisten.
 • ✅ Hast du genug von Problemen mit der Passwortverwaltung? TotalAV verfügt über einen sicheren Tresor, in dem du deine Passwörter speichern kannst, fernab von Hackern und neugierigen Blicken. Die Verwaltung deiner Passwörter wird ein Traum anstatt eines Albtraums sein!

Mit all diesen unglaublichen Funktionen in einem Paket ist es kein Wunder, dass die Leute sich beeilen, diese erstaunliche App zu bekommen, und das Beste daran ist, dass sie dich keinen Cent kostet. TotalAV ist wirklich das einzige Sicherheitsprodukt, das du brauchst.

Hole dir heute deine kostenlose Kopie!

Du fragst dich wahrscheinlich: “Ist diese Software wirklich der beste Schutz für Windows-PCs?”

TotalAV hat bereits einen Ruf für erstklassige Computersicherheit erlangt. Trustpilot hat sie sogar als Nummer 1 der Online-Sicherheitssoftware eingestuft. Bei einer solchen hohen Anerkennung und zu einem unschlagbaren Preis ist es kein Wunder, dass TotalAV so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht!

Bist du bereit, deine kostenlose Kopie dieser herausragenden App zu beanspruchen? So kannst du beginnen:

Schritt 1: Besuche einfach hier die offizielle kostenlose Angebotsseite oder klicke auf den untenstehenden Button.

Schritt 2: Nach der Installation aktiviere den kostenlosen Sicherheitsscan.

Schritt 3: Entspanne dich, während TotalAV deine Systemleistung analysiert und potenzielle schädliche Bedrohungen erkennt, die in Quarantäne gestellt werden müssen.

Wenn du dich dazu entscheidest, auf das Premium-Paket zu upgraden, erhältst du nicht nur einen riesigen Rabatt von 80 %, sondern du bekommst auch 2 zusätzliche kostenlose Lizenzen für dein Smartphone und/oder Tablet, sodass du deinen Schutz auch dort installieren kannst, ohne zusätzliche Kosten.

Dieses Angebot wird nicht ewig halten, vor allem, da die App immer beliebter wird. Derzeit gibt es noch kostenlose Exemplare in Österreich. Wir empfehlen dir daher, die App noch heute zu installieren, um von diesem kostenlosen Angebot zu profitieren.

Tu dir selbst einen Gefallen, beanspruche dieses Angebot und bleibe einen Schritt voraus bei Cyberkriminalität… dein zukünftiges Ich wird es dir danken.

Hole dir heute deine kostenlose Kopie!

 

** Die aktuellen Berichte von TotalAV über ihre neuesten Auszeichnungen findest du hier:

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT

Des millions d’utilisateurs de Windows maintiennent la santé de leur PC en utilisant cette astuce simple… et c’est gratuit !

Si vous êtes un utilisateur de Windows PC, cet article va devenir votre meilleur allié. TotalAV, l’application Windows gratuite incontournable de 2023, vient d’être mise à jour avec encore plus de fonctionnalités, et croyez-nous, c’est vraiment incroyable !

Si vous vivez en France, vous avez probablement déjà entendu parler de TotalAV – la popularité de cette nouvelle application a rapidement augmenté parmi les utilisateurs de Windows, car de plus en plus de personnes réalisent que leurs données personnelles ne sont plus aussi privées qu’avant.

En tant que système d’exploitation le plus largement utilisé, Windows est une cible privilégiée pour les logiciels malveillants et les virus. Les cybercriminels développent constamment des logiciels malveillants qui exploitent spécifiquement les vulnérabilités de Windows afin d’accéder de manière non autorisée à vos informations personnelles.

Saviez-vous qu’en 2022, un pirate informatique volait les données personnelles de quelqu’un toutes les 39 secondes ? Les victimes de telles activités frauduleuses ont fini par perdre en moyenne 10 000 $ chacune, et malheureusement, ces chiffres devraient augmenter en 2023.

C’est là que TotalAV intervient…

Depuis des années, TotalAV protège les utilisateurs d’Internet avec une sécurité de niveau entreprise. Et maintenant, avec l’augmentation alarmante des escroqueries en ligne et de la fraude, ils ont développé une suite de protection complète spécialement conçue pour les utilisateurs de Windows, et la meilleure partie est… Leur analyse de sécurité avancée est maintenant disponible gratuitement au public !

TotalAV analysera minutieusement votre PC Windows, et oui, même votre smartphone, à la recherche de logiciels malveillants cachés. Il va encore plus loin en vérifiant le dark web pour voir si vos informations personnelles ont été compromises. Il supprime également tous les cookies de suivi des sites Web, les logiciels publicitaires, les logiciels espions et les virus, garantissant que vos appareils sont propres et sécurisés.

Ce n’est pas tout ! TotalAV a ajouté des fonctionnalités de sécurité intégrées supplémentaires pour vous protéger contre les escroqueries de phishing sur Internet et les sites Web frauduleux. De plus, il y a une fonction pratique qui vous permet de facilement effacer l’historique de votre navigateur et le cache, vous donnant la tranquillité d’esprit.

 • ✅ Marre des publicités ennuyeuses ? Dites-leur adieu avec TotalAV ! L’application vous permet de désactiver les publicités et de choisir seulement celles que vous voulez voir.
 • ✅ Vous vous inquiétez de votre sécurité globale ? TotalAV masque tout votre trafic en ligne, gardant vos informations personnelles complètement privées. Sa couche de réseau supplémentaire offre une sécurité renforcée et change même l’adresse IP de votre appareil pour assurer une protection maximale.
 • ✅ Assez des maux de tête liés à la gestion des mots de passe ? TotalAV est livré avec un coffre-fort sécurisé où vous pouvez stocker vos mots de passe, à l’abri des pirates informatiques et des regards indiscrets. Gérer vos mots de passe sera un rêve plutôt qu’un cauchemar !

Avec toutes ces fonctionnalités incroyables regroupées, il n’est pas étonnant que les gens se précipitent pour obtenir cette application étonnante, et la meilleure partie est qu’elle ne vous coûtera pas un centime. TotalAV est vraiment le seul produit de sécurité dont vous avez besoin.

Réclamez votre copie gratuite dès aujourd’hui !

Vous vous demandez probablement “Alors, est-ce vraiment la meilleure protection pour PC Windows ?”

TotalAV a déjà acquis une réputation en fournissant aux utilisateurs une sécurité informatique de premier ordre. En fait, Trustpilot les a classés comme le logiciel de sécurité en ligne n°1. Avec une telle reconnaissance et à un prix imbattable, il n’est pas étonnant qu’il y ait autant de bruit autour de TotalAV !

Prêt à réclamer votre copie gratuite de cette application exceptionnelle ? Voici comment vous pouvez commencer :

Étape 1 : Rendez-vous simplement sur le lien officiel du cadeau gratuit ici ou cliquez sur le bouton ci-dessous.

Étape 2 : Après l’installation, activez l’analyse de sécurité gratuite.

Étape 3 : Détendez-vous pendant que TotalAV analyse les performances de votre système, identifiant toutes les menaces potentielles qui doivent être mises en quarantaine.

Si vous décidez de passer à la version premium, non seulement vous bénéficierez d’une énorme remise de 80 %, mais vous recevrez également 2 licences supplémentaires gratuites pour votre smartphone et/ou tablette, alors assurez-vous d’installer votre protection sur ceux-ci également, sans frais supplémentaires.

Cette offre ne durera pas éternellement, surtout à mesure que l’application devient plus populaire. Pour l’instant, nous sommes informés qu’il y a des copies gratuites disponibles en France, nous vous recommandons donc d’installer l’application dès aujourd’hui pour profiter au maximum de cette offre gratuite.

Faites-vous une faveur, profitez de cette offre et restez en avance sur la cybercriminalité… votre futur vous vous en remerciera.

Réclamez votre copie gratuite dès aujourd’hui !

 

 

Les rapports récents de TotalAV concernant leurs derniers prix peuvent être consultés ici :

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT

Milhões de usuários do Windows estão mantendo seus PCs saudáveis usando esse único truque simples… (E é gratuito!)

Se você é usuário de PC com Windows, este artigo está prestes a se tornar o seu novo melhor amigo. O TotalAV, o aplicativo gratuito indispensável para Windows em 2023, acaba de receber uma atualização com ainda mais recursos, e acredite, é verdadeiramente incrível!

Se você mora em Brasil, provavelmente já ouviu falar do TotalAV – a popularidade deste novo aplicativo tem crescido rapidamente entre os usuários de Windows, à medida que mais pessoas percebem que seus dados pessoais não são mais tão privados como antes.

Como o sistema operacional mais utilizado, o Windows é um alvo principal para malware e vírus. Cibercriminosos estão constantemente desenvolvendo softwares maliciosos que exploram especificamente as vulnerabilidades do Windows para obter acesso não autorizado às suas informações pessoais.

Sabia que no ano passado, um hacker roubou os dados pessoais de alguém a cada 39 segundos? As vítimas dessas atividades fraudulentas acabaram perdendo em média $10.000 cada, e infelizmente, esses números devem aumentar em 2023.

É aí que entra o TotalAV

Há anos, o TotalAV tem protegido os usuários da internet com segurança de nível empresarial. E agora, com o aumento alarmante de golpes e fraudes online, eles desenvolveram uma suíte abrangente de proteção especificamente adaptada para usuários de Windows, e a melhor parte é… Sua verificação avançada de segurança está disponível gratuitamente para o público!

O TotalAV fará uma verificação completa do seu PC com Windows, e sim, até mesmo do seu smartphone, em busca de malware oculto. Vai além, verificando a dark web para ver se suas informações pessoais foram comprometidas. Ele também remove todos os cookies de rastreamento de sites, adwares, spywares e vírus, garantindo que seus dispositivos estejam limpos e seguros.

Mas isso não é tudo! O TotalAV incluiu recursos de segurança adicionais para protegê-lo de golpes de phishing na internet e sites fraudulentos. Além disso, há um recurso prático que permite limpar facilmente o histórico do navegador e o cache, dando tranquilidade.

 •  Cansado de anúncios irritantes? Diga adeus a eles com o TotalAV! O aplicativo permite desativar anúncios e escolher apenas aqueles que você deseja ver.
 • ✅ Preocupado com sua segurança geral? O TotalAV mascara todo o seu tráfego online, mantendo suas informações pessoais completamente privadas. Sua camada de rede adicional oferece segurança aprimorada e até mesmo altera o endereço IP do seu dispositivo para garantir proteção máxim
 • ✅ Farto de problemas de gerenciamento de senhas? O TotalAV vem com um cofre seguro onde você pode armazenar suas senhas, longe de hackers e olhares curiosos. Gerenciar suas senhas será um sonho em vez de um pesadelo!

Com todos esses recursos incríveis reunidos, não é surpresa que as pessoas estejam correndo para ter esse aplicativo incrível, e a melhor parte é que não vai custar nada. O TotalAV é verdadeiramente o único produto de segurança que você precisa.

Obtenha sua cópia gratuita hoje mesmo!

Você provavelmente está se perguntando: ‘Então, este software é realmente a melhor proteção para Windows PC?’

O TotalAV já ganhou uma reputação por fornecer aos usuários segurança de computador de primeira linha. Na verdade, o Trustpilot os classificou como o melhor software de segurança online. Com tanto reconhecimento e a um preço tão irresistível, não é de surpreender que haja tanta expectativa em torno do TotalAV!

Pronto para obter sua cópia gratuita deste aplicativo excepcional? Veja como começar:

Passo 1: Basta visitar o site oficial da oferta gratuita aqui ou clicar no botão abaixo.

Passo 2:Após a instalação, ative a verificação de segurança gratuita.

Passo 3: Relaxe enquanto o TotalAV analisa o desempenho do seu sistema, identificando possíveis ameaças prejudiciais que precisam ser colocadas em quarentena.

Se você decidir fazer upgrade para o pacote premium, não apenas receberá um enorme desconto de 80%, mas também receberá 2 licenças adicionais gratuitas para seu smartphone e/ou tablet, portanto, certifique-se de instalar sua proteção nesses dispositivos também, sem custo adicional.

Essa oferta não durará para sempre, especialmente à medida que o aplicativo se tornar mais popular. Por enquanto, nos informaram que existem cópias gratuitas disponíveis em Brasil, recomendamos que você instale o aplicativo hoje mesmo para aproveitar ao máximo esta oferta gratuita.

Faça um favor a si mesmo, aproveite esta oferta e esteja à frente do crime cibernético… seu eu do futuro lhe agradecerá.

Obtenha sua cópia gratuita hoje mesmo!

 

 

** TotalAV’s recent reports for their latest awards can be found here:

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT

Millionen von Windows-Benutzern halten ihren PC gesund, indem sie diesen einfachen Trick anwenden… und das Beste daran ist, es ist kostenlos!

Wenn du ein Windows-PC-Benutzer bist, wird dieser Artikel dein neuer bester Freund werden. TotalAV, die unverzichtbare kostenlose Windows-App für 2023, wurde gerade mit noch mehr Funktionen aktualisiert, und vertraue uns, es ist wirklich erstaunlich!

Wenn du in Deutschland lebst, hast du wahrscheinlich schon von TotalAV gehört – die Beliebtheit dieser neuen App hat schnell unter Windows-Benutzern zugenommen, da immer mehr Menschen erkennen, dass ihre persönlichen Daten nicht mehr so privat sind wie früher.

Als am weitesten verbreitetes Betriebssystem ist Windows ein Hauptziel für Malware und Viren. Cyberkriminelle entwickeln ständig bösartige Software, die gezielt Windows-Schwachstellen ausnutzt, um unbefugten Zugriff auf deine persönlichen Informationen zu erlangen.

Wusstest du, dass im letzten Jahr alle 39 Sekunden die persönlichen Daten einer Person von einem Hacker gestohlen wurden? Opfer solcher betrügerischer Aktivitäten verloren durchschnittlich $10.000, und leider wird erwartet, dass diese Zahlen im Jahr 2023 weiter steigen.

Und genau hier kommt TotalAV ins Spiel…

Jahrelang hat TotalAV Internetbenutzer mit Sicherheit auf Unternehmensebene geschützt. Und nun, angesichts des alarmierenden Anstiegs von Online-Betrug und -Scams, haben sie eine umfassende Schutzsuite speziell für Windows-Benutzer entwickelt, und das Beste daran ist… Ihre fortschrittliche Sicherheitsprüfung ist jetzt für die Öffentlichkeit absolut KOSTENLOS verfügbar!

TotalAV wird deinen Windows-PC und sogar dein Smartphone gründlich auf versteckte Malware scannen. Es geht noch weiter, indem es das Darknet überprüft, um festzustellen, ob deine persönlichen Informationen gefährdet sind. Es entfernt auch alle Website-Tracking-Cookies, Adware, Spyware und Viren, um sicherzustellen, dass deine Geräte sauber und sicher sind.

Aber das ist noch nicht alles! TotalAV hat zusätzliche integrierte Sicherheitsfunktionen hinzugefügt, um dich vor Phishing-Betrug und betrügerischen Websites zu schützen. Außerdem gibt es eine praktische Funktion, mit der du ganz einfach deinen Browserverlauf und den Cache löschen kannst, um dir Sicherheit zu geben.

 • ✅ Genug von lästigen Anzeigen? Verabschiede dich von ihnen mit TotalAV! Die App ermöglicht es dir, Anzeigen zu deaktivieren und nur diejenigen auszuwählen, die du sehen möchtest.
 • ✅ Sorgst du dich um deine allgemeine Sicherheit? TotalAV tarnt deinen gesamten Online-Verkehr und hält deine persönlichen Informationen vollständig privat. Die zusätzliche Netzwerkschicht bietet erweiterte Sicherheit und ändert sogar die IP-Adresse deines Geräts, um maximalen Schutz zu gewährleisten.
 • ✅ Hast du genug von Problemen mit der Passwortverwaltung? TotalAV verfügt über einen sicheren Tresor, in dem du deine Passwörter speichern kannst, fernab von Hackern und neugierigen Blicken. Die Verwaltung deiner Passwörter wird ein Traum anstatt eines Albtraums sein!

Mit all diesen unglaublichen Funktionen in einem Paket ist es kein Wunder, dass die Leute sich beeilen, diese erstaunliche App zu bekommen, und das Beste daran ist, dass sie dich keinen Cent kostet. TotalAV ist wirklich das einzige Sicherheitsprodukt, das du brauchst.

Hole dir heute deine kostenlose Kopie!

Du fragst dich wahrscheinlich: “Ist diese Software wirklich der beste Schutz für Windows-PCs?”

TotalAV hat bereits einen Ruf für erstklassige Computersicherheit erlangt. Trustpilot hat sie sogar als Nummer 1 der Online-Sicherheitssoftware eingestuft. Bei einer solchen hohen Anerkennung und zu einem unschlagbaren Preis ist es kein Wunder, dass TotalAV so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht!

Bist du bereit, deine kostenlose Kopie dieser herausragenden App zu beanspruchen? So kannst du beginnen:

Schritt 1: Besuche einfach hier die offizielle kostenlose Angebotsseite oder klicke auf den untenstehenden Button.

Schritt 2: Nach der Installation aktiviere den kostenlosen Sicherheitsscan.

Schritt 3: Entspanne dich, während TotalAV deine Systemleistung analysiert und potenzielle schädliche Bedrohungen erkennt, die in Quarantäne gestellt werden müssen.

Wenn du dich dazu entscheidest, auf das Premium-Paket zu upgraden, erhältst du nicht nur einen riesigen Rabatt von 80 %, sondern du bekommst auch 2 zusätzliche kostenlose Lizenzen für dein Smartphone und/oder Tablet, sodass du deinen Schutz auch dort installieren kannst, ohne zusätzliche Kosten.

Dieses Angebot wird nicht ewig halten, vor allem, da die App immer beliebter wird. Derzeit gibt es noch kostenlose Exemplare in Deutschland. Wir empfehlen dir daher, die App noch heute zu installieren, um von diesem kostenlosen Angebot zu profitieren.

Tu dir selbst einen Gefallen, beanspruche dieses Angebot und bleibe einen Schritt voraus bei Cyberkriminalität… dein zukünftiges Ich wird es dir danken.

Hole dir heute deine kostenlose Kopie!

 

** Die aktuellen Berichte von TotalAV über ihre neuesten Auszeichnungen findest du hier:

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT

Millions Of Windows Users Have Made Their Old PC Faster With This PC Cleaner… (And It’s Free!)

If you’re wondering how to speed-up your old Windows PC, this is going to be the most important article you read all year. TotalAV, the must-have free Windows app for 2023, has just upgraded their PC cleaner features, and trust us, they’re truly amazing!

If you live in the U.S, you have probably already heard about TotalAV – the popularity of this new app has grown fast among Windows users as more and more people realize their personal data is not as private as it once was.

Although Windows is still the most widely used operating system, it likely comes as no surprise that overtime your trusty computer ultimately slows down requiring you to upgrade your hardware.

A slow PC could be infected, struggling with outdated systems, hidden problems or clogged up with unwanted junk files!

That’s where TotalAV comes in….

For years, TotalAV has been protecting internet users with enterprise-level security. And now, with increase in demand, they have developed a comprehensive PC cleaner specifically tailored for Windows users, and the best part is it’s available to Windows users in the U.S for absolutely FREE!

TotalAV will thoroughly scan your Windows PC, and yes, even your smartphone, for junk, unwanted files and even hidden malware slowing your system down. It goes a step further by checking the dark web to see if your personal information has been compromised. It also removes all website tracking cookies, adware, spyware, and viruses, ensuring your devices are clean and secure.

That’s not all! TotalAV has included additional built-in security features to protect you from internet phishing scams and fraudulent websites. Plus, there’s a nifty feature that allows you to easily clear your browser history and cache, giving you peace of mind.

 • ✅ Tired of annoying ads? Say goodbye to them with TotalAV! The app lets you disable ads and choose only the ones you want to see.
 • ✅ Worried about your overall security? TotalAV masks all of your online traffic, keeping your personal information completely private. Its additional network layer provides enhanced security and even changes your device’s IP address to ensure maximum protection.
 • ✅ Fed up with password management headaches? TotalAV comes with a secure vault where you can store your passwords, away from hackers and prying eyes. Managing your passwords will be a dream instead of a nightmare!

With all these incredible features bundled together, it’s no surprise that people are rushing to get their hands on this amazing app, and the best part is, it won’t cost you a penny. TotalAV truly is the only security product you need.

Claim Your Free PC Cleaner Today!

You are probably asking yourself  ‘So, is this software really the best Windows PC Cleaner available?’

TotalAV has already garnered a reputation for providing users with top-of-the-line computer security. In fact, Trustpilot has ranked them as the #1 Online Security Software. With such high acclaim and at such an unbeatable giveaway, it’s no wonder there’s so much buzz surrounding TotalAV!

Ready to claim your free copy of this outstanding app? Here’s how you can get started:

Step 1: Simply visit the Offical Free PC Cleaner Giveaway Here or click the button below.

Step 2: After installation, activate the free clean-up scan

Step 3: Relax as TotalAV analyzes your system performance, identifying any potential harmful threats that need to be quarantined.

If you decide to upgrade to the premium package not only will you receive a huge 80% discount, but you will also be given 2 additional free licenses for your smartphone and/or tablet so be sure to install your protection on those as well, at no extra cost.

This deal won’t last forever, especially as the app becomes more popular. For now, we are advised that there are free copies available in the U.S, we recommend installing the app today to make the most of this free offer.

Do yourself a favor, claim this deal and stay ahead of cybercrime… your future self will thank you.

Claim Your Free PC Cleaner Today!

 

 

** TotalAV’s recent reports for their latest awards can be found here:

TotalAV Awarded VB100 Award

TotalAV is ADVANCED+

TotalAV is an AV-Test TOP PRODUCT